Priser for forsikringsattester (kun relevant for forsikringsselskaber)

Attest nr Pris (ex moms) Kommentar
FP 220 750 excl. udgifter til selve blodprøveanalysen Forsikringsselskabet betaler regningen for selve blodprøveanalysen (Regionen sender regning til forsikringsselskabet)
FP 300 1000 Spm 4.
FP 350 1300 Spm 9
FP 360 1500 Spm 17
FP 401 1300 Spm 5
FP 410 650 Spm 4
FP 420 1300 Spm 12
FP 430 1300 Spm 5
FP 440 1300 Spm 4
FP 450 1300 Spm 5
FP 460 1300 Spm 4
FP 470 1300 Spm 5
FP 480 1300 Spm 4
FP 490 1300 Spm 4
FP 500 Udfærdiges ikke i klinikken
FP 510 Udfærdiges ikke i klinikken
HIV test Kr 400 excl. udgifter til selve blodprøveanalysen  Forsikringsselskabet betaler regningen for selve blodprøveanalysen (Regionen sender regning til forsikringsselskabet)

Betingelser:

1) Ovenstående attester vil blive udfærdiget senest 6 uger efter at forsikringsselskabet skriftelig har udbedt sig den pågældende attest (under forudsætning af at patienten selv kontakter klinikken for tidsbestilling senest 14 dage efter anmodningen fra forsikringsselskabet). Såfremt patienten kontakter klinikken senere end 14 dage efter anmodningen fra forsikringsselskabet (for tidsbestilling) ændres fristen på de ovenstående 6 uger til 4 uger efter patientens henvendelse til klinikken. Ugerne i skolerne sommerferie (6 uger) regnes ikke med i ovenstående frister, idet der ikke kan påregnes attestudfærdigelse i denne periode. Dvs. ved attestanmodning senere end 6 uger før påbegyndelsen af skolernes sommerferie ændres ovenstående frister til hhv. 12 uger (fra forsikringsselskabets anmodning) og 10 uger (fra patienten har kontaktet klinikken for tidsbestilling)

I specielle situationer med stor travlhed, sygdom hos klinikkens læger/personale eller andre ekstraordinære situationer forbeholder klinikken sig ret til at forlænge ovenstående frister. Klinikken kontakter selvfølgelig forsikringsselskabet, så snart man bliver klar over, at fristerne ikke kan overholdes, og forsikringsselskabet kan således afgøre, om det vil vente på udfærdigelsen eller trække anmodningen tilbage.

2) Såfremt forsikringsselskabet ønsker hurtigere udfærdigelse af attest end anført i punkt 1, kan forsikringsselskabet kontakte klinikken mhp. om der kan laves speciel aftale for dette. Attestprisen øges typisk ved forkortet tidsfrist til udfærdigelse, men den præcise pris afhænger at klinikkens pågældende kapacitet på den pågældende tidspunkt sammenholdt med hvor stor afkortelse af tidsfristen, som forsikringsselskabet har behov for. Klinikken forbeholder sig ret til at afslå at afkorte fristen.

3) Alle ovenstående priser er under forudsætning af at patienten (både på anmodningstidspunktet og attestudfærdigelsestidspunktet) er tilmeldt klinikken som gruppe 1 sikret patient.

4) Klinikken forbeholder sig ret til at meddele forsikringsselskabet at klinikken ikke ønsker og/eller ikke har mulighed for at udfærdige den pågældende attest på den pågældende patient. Klinikken forbeholder sig ret til at gøre dette uden angivelse af årsagen hertil.