Justering af priser på kørekortsattester, visse lægeerklæringer og vaccinationshonorar mv. pr 11/4-2016:

I takt med den almindelige prisudvikling samt øgede omkostninger i forbindelse med kontant betaling justeres klinikkens priser pr 1/1-17 for kørekortsattester, visse lægeerklæringer (f.eks. sygemeldinger) og vaccinationshonorar.

Der er dog mulighed for rabat ved betaling i klinikken med Mobilepay . Indtil videre gives  kr. 75 i Mobilepay rabat.  Det skal bemærkes, at klinikken forbeholder sig ret til at ændre eller ophæve disse rabatordninger uden varsel og uden begrundelse.

Vores personale er oplært i at modtage betaling med Mobilepay, men kan ikke vejlede i installationen og opsætning af Mobilepay-app´en.

Ydelse Pris uden rabat Pris med Mobilepay rabat
Kørekortsattest Kr. 600 Kr. 525
Lægerklæringer Individuelt Individuelt
Vaccinationshonorar (opstart/stor) Kr. 400 Kr. 325
Vaccinationshonorar (fortsat/lille) Kr. 300 Kr. 225