Justering af priser på kørekortsattester, visse lægeerklæringer og vaccinationshonorar mv. pr 11/4-2016:

I takt med den almindelige prisudvikling samt øgede omkostninger i forbindelse med kontant betaling justeres klinikkens priser pr 1/1-17 for kørekortsattester, visse lægeerklæringer (f.eks. sygemeldinger) og vaccinationshonorar.

Der er dog mulighed for rabat ved betaling i klinikken med Mobilepay . Indtil videre gives  kr. 75 i Mobilepay rabat.  Det skal bemærkes, at klinikken forbeholder sig ret til at ændre eller ophæve disse rabatordninger uden varsel og uden begrundelse.

Vores personale er oplært i at modtage betaling med Mobilepay, men kan ikke vejlede i installationen og opsætning af Mobilepay-app´en.

Ved udeblivelse vil der blive opkrævet 150kr pr booket tidsmodul. Udeblivelseshonoraret er således afhængigt af den mængde tid, som blev afsat til attestarbejde.

Ydelse Pris uden rabat Pris med Mobilepay rabat
Kørekortsattest Kr. 600 Kr. 525
Lægerklæringer Individuelt Individuelt
Vaccinationshonorar (opstart/stor) Kr. 400 Kr. 325
Vaccinationshonorar (fortsat/lille) Kr. 300 Kr. 225