Telefontid
Der er telefontid hverdage kl. 8.00-14.00, fredag dog kl 8.00-12.00
Fra kl 8.00 til 9.00 vil såvel læge som sygeplejerske besvare opkald. Receptfornyelse og tidsbestilling til ikke-akutte konsultation bedes foretaget efter kl 09.

Akuttelefon

3021 4306. Denne må KUN benyttes ved potentielt livstruende situationer. Kontakt til dette nummer med andre problemstillinger vil blive afvist med henstilling til at kontakte os på almindelig vis.

Konsultation i klinikken
Mandag-torsdag 9.00-15.00, tirsdag dog til kl. 17.00; fredag kl. 9.00-12.00

Konsultationer afvikles efter tidsbestilling. Der vil normalt være afsat 10-15 min. til en konsultation.

Hvis du har flere spørgsmål eller problemer, anbefales det derfor, at de vigtigste udvælges. Til behandling af de resterende spørgsmål kan der aftales en ny konsultationstid hos lægen en anden dag. Det er således ikke muligt at reservere ”dobbelttid” ved bestilling af tidsaftaler.

Spørger sekretæren om årsagen til henvendelsen, er det netop for at sikre det bedst mulige forløb af konsultationen.

Senkonsultation
Hver tirsdag kl. 15.00-17.00. Senkonsultation er et tilbud til de af vore patienter, som har svært ved at komme i den almindelige åbningstid – samt selvfølgelig til akutte problemer.

Sygebesøg
Lægen kommer på sygebesøg, når patienten af medicinske årsager ikke har mulighed for at komme til konsultation.

Hvis sygdommen tillader det, vil det altid være bedst at komme i konsultationen, fordi undersøgelsesmuligheder og udstyr her giver mulighed for en mere præcis undersøgelse og behandling. Lægen må ikke ifølge overenskomsten med Den offentlige sygesikring komme på sygebesøg, blot fordi det er mest bekvemt for patienten.

Receptbestilling
Nyordination af medicin foregår i konsultationen. Genbestilling kan foregå telefonisk, hvis dette er aftalt med lægen.

Stærk smertestillende medicin og sove- eller nervemedicin skal fortrinsvis fornys i konsultationen.

Det er også muligt at forny recepter via denne hjemmeside. Se menupunktet “Online”. Alle oplysninger er krypterede. Bestil i god tid, beregn en ekspeditionstid på op til 2 arbejdsdage.

Speciallægehjælp / Fysioterapi
Undertiden kan det være nødvendigt at henvise til videre behandling hos læger inden for andre specialer eller til fysioterapeut. En vurdering af behovet herfor kræver sædvanligvis forudgående konsultation i klinikken.

For medlemmer af sygesikringsgruppe 1 er reglerne således, at den praktiserende læge skal foretage en lægelig vurdering af behovet herfor.

Medlemmer af sygesikringsgruppe 2 kan frit henvende sig til alle speciallæger uden henvisning fra en praktiserende læge.

Behandling hos fysioterapeut kræver altid lægehenvisning.

HUSK SYGESIKRINGSKORT VED ALLE HENVENDELSER I PRAKSIS

Sygesikringskortet er beviset for, at man har ret til vederlagsfri behandling hos lægen og erstatter patientens kvittering for kontakt med lægens klinik, når det indlæses i vort edb-system.

Ved indlæsning i vores EDB-system opretter Sygesikringskortet også nye patienter automatisk, ligesom allerede eksisterende patienters eventuelle adresse- og navneændringer ajourføres.

Det er derfor vigtigt, at sygesikringskortet medbringes ved hver henvendelse i klinikken. Børn skal benytte eget sygesikringskort – det er således ikke tilstrækkeligt at indlæse forældres sygesikringskort.

Ved lægeskift
Ved lægeskift modtager den nye læge ikke automatisk journal fra den tidligere læge, idet dette ligeledes kræver patientens accept. Nytilmeldte patienter bedes enten at tage kontakt til tidligere læge mhp fremsendelse af elektronisk journal eller meddele os, hvis man ønsker, at vi skal rekvirere denne.

Influenzavaccination
Du kan blive vaccineret gratis mod influenza, hvis du er:

Fyldt 65 år på vaccinationstidspunktet.

Førtidspensionist

Kronisk syg efter en lægelig vurdering:
1) med kronisk lungesygdom (astma / KOL)
2) med hjerte- og karsygdom (dog ikke blot forhøjet blodtryk)
3) Sukkersyge, såvel type 1 som 2
4) svær overvægt (BMI>40)
5) med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

Gravid i 2. og 3. trimester.

Pårørende til syge med påvirket immunsystem

P-Piller:
Der har i medierne været en del omtale om risiko for blodpropper i forbindelse med p-piller. Herunder især de såkaldte 3. og 4. generations piller.

Der er tale om meget sjældne komplikationer.

4 ud af 10.000 kvinder, der IKKE bruger p-piller bliver ramt af en blodprop i benet på et år. Får du minipiller eller 2. Generations p-piller øges denne risiko med en faktor 3. Får du 3. Eller 4. Generations p-piller forøges risiko med faktor 6.

Der kan således være god grund til at overveje skift til et 2. generationsprodukt – i særdeleshed, hvis du har andre risikofaktorer for blodpropper – herunder rygning, alder over 30 eller overvægt.

Er du i tvivl om, hvilken type p-pille du får, kan du via dette link søge på dit p-pille mærke. http://pro.medicin.dk/